Windmolenpark Turnhout-Zuid

Omschrijving

Het windmolenpark Turnhout-Zuid voorziet in de bouw van twee windmolens op het Turnhoutse industrieterrein. De molens worden gebouwd op de terreinen van Avery Dennison en van Proost, nu eigendom van de firma Bolckmans.

De windmolens hebben een onopvallende grijze kleur, zijn van het traag draaiende type, hebben een maximale tiphoogte (=mast + 50% rotordiameter) van 150 meter en een maximale rotordiameter van 101 meter. Elke windturbine heeft een maximaal vermogen van 3 MW. De verwachtte productie voor het windpark is 10.000 MWh per jaar, wat het equivalent is van het elektriciteitsverbruik van een 3000-tal gezinnen. Ze besparen ongeveer 6.000 ton CO2 uitstoot in de industrie.

De bouwheer van de twee molens is Eneco Wind Belgium, de dochterfirma van Eneco, die als opdracht heeft het bouwen en exploiteren van windmolenparken in België. Voor dit project verleende Vlaanderen de bouwvergunning en levert de provincie Antwerpen de milieuvergunning af.

De opgewekte energie wordt aangeboden aan de betrokken bedrijven. De rest van de energie wordt via een trader op het net verkocht. Dit betekent concreet dat Avery Dennison circa 95% van de opgewekte energie van de windmolen zelf zal verbruiken. De molen bij Proost zal al zijn energie op het net injecteren.

windmolenpark Turnhout-zuid Campina Energie

Laat uw spaargeld renderen en investeer in hernieuwbare energie

Investeer mee!

Interessant om weten!

  • Deze twee molens besparen 6.000 ton CO2 uitstoot in de industrie!
  • De totale capaciteit komt overeen met het elektriciteitsverbruik van een 3000-tal gezinnen
  • De hoogte van de molen is 150 meter. De maximale rotordiameter bedraagt 101 meter.

Timing

Als ook de milieuvergunning is toegekend, zal de aanbesteding van de twee windturbines gebeuren in maart 2016. De concrete bouw is voorzien voor najaar 2016.

Rond de jaarwisseling kunnen dan de testprocedures en de aansluitingen plaats vinden.

Als deze planning gehaald wordt, zijn de molens operationeel voorjaar 2017.

Financieel

Eneco Wind Belgium (EWB) zal voor de bouw en de exploitatie van het windpark een speciale firma (SPC) oprichten. Deze SPC zal het project opvolgen en administratief gescheiden houden van de rest van Eneco-activiteiten.

Zodra de molens elektriciteit produceren, kan Campina Energie toetreden tot de SPC. Campina Energie ondertekende een samenwerkingsovereenkomst met Eneco en heeft het recht om maximaal 20% van de aandelen van de SPC te verwerven.

De prijs is nog niet exact bekend, want die hangt af van de reële bouwkosten en van de opbrengst van het project. Op basis van een realistische raming gaan we er nu (januari 2016) van uit dat onze 20% participatie ongeveer 550.000,- EUR kost. Campina Energie betaalt dit bij de start van de exploitatie van de molens, voorjaar 2017.

Het dividend van Campina Energie CVBA is wettelijk beperkt tot 6%, maar we mikken op een jaarlijks dividend voor de vennoten van 3% à 4%.

De belangrijkste factoren, die de hoogte van het dividend bepalen, zijn de energieprijs voor elektriciteit op de vrije markt, de gerealiseerde stroomproductie en het behoud van de groene stroomcertificaten door het Vlaamse gewest.

We zijn van mening dat zelfs na het terug in dienst nemen van de kerncentrales  het financieel rendement voldoende hoog is om te participeren in dit project.

© Campina Energie
website|FABRIEK81