zonneregio zonneregio

Dank voor de steunschriften!

08-01-2015 10:29

Dank voor de steunschriften!

Campina Energie gelooft in de kansen van het windmolenpark dat Eneco in Turnhout wil realiseren. We willen bovendien dat bedrijven en inwoners rechtstreeks kunnen participeren en mee genieten van de opbrengsten uit het windmolenpark die we lokaal willen herinvesteren en uitkeren.

Heel wat mensen ondertekenden het steunschrift dat we hiervoor lanceerden. Op vrijdag 2 januari 2015 hebben we de lijst van ondertekenaars afgegeven aan het College van Burgemeester en Schepenen van de stad Turnhout. Nog meer mensen denken er ook aan om coöperant te worden van Campina Energie eens het project gerealiseerd kan worden.

We willen alle ondertekenaars uitdrukkelijk danken! Dankzij uw steun zijn we een sterke gesprekspartner, zowel voor de stadsdiensten als voor Eneco. Nooit hadden we geloofd dat we na één jaar werking op dit punt zouden staan. We halen kracht uit het signaal dat vele burgers niet afgeschrikt worden door de onheilsberichten over de energiemarkt, maar integendeel zelf de handen uit de mouwen willen steken.

Ook naar de omliggende buurt engageren we ons dat we hun vragen oplossingsgericht willen bekijken, als onze participatie in het project wordt gerealiseerd.

Onze gesprekken met Eneco zijn op dit moment nog niet afgerond. Zodra die info beschikbaar is, zullen we hierover via deze weg communiceren.

Ga terug

© Campina Energie
website|FABRIEK81