zonneregio zonneregio

De terugdraaiende teller en het Grondwettelijk Hof

25-01-2021 10:40

U zag of las waarschijnlijk ook het nieuws over de vernietiging van de terugdraaiende teller door het Grondwettelijk Hof: "Het Grondwettelijk Hof heeft geoordeeld dat de regeling rond de terugdraaiende teller onwettig is. Wie voor 2021 zonnepanelen plaatste en aanmeldde bij Fluvius, kon gedurende 15 jaar gebruik maken van de terugdraaiende teller."
https://www.const-court.be/public/n/2021/2021-005n-info.pdf

Campina Energie betreurt deze beslissing. De impact hiervan is significant. We hopen dat de politiek hier gepast op zal reageren.

Zonneregio Kempen heeft altijd geprobeerd eerlijk te zijn in de communicatie en iedereen zo goed mogelijk te informeren. Stap voor stap kwamen ook wij meer te weten over de bezwaren van VREG tegen het terugdraaien van de distributietarieven en digitale meters. Het risico op het volledig wegvallen van de terugdraaiende teller, inclusief component elektriciteit en heffingen, was ons tijdens onze gesprekken niet bekend.

We sluiten ons aan bij de sectororganisaties (zoals ODE, Organisatie Duurzame Energie) om een oplossing te zoeken voor onze klanten en zullen hierover blijven communiceren.
https://www.ode.be/nl/artikel/898/febeg-ode-pv-vlaanderen-en-techlink-vragen-om-positief-investeringskader-voor-pv-te-waarborgen

Wat is de impact van het arrest concreet?

· Iedereen met zonnepanelen en een digitale meter valt onder het nieuwe tariefsysteem dat in voege is vanaf 2021.
· De zonne-energieproductie die direct ter plaatse wordt verbruikt, is gratis.
· Overschot wordt geïnjecteerd in het elektriciteitsnet, je leverancier kan u hiervoor vergoeden.
· Elektriciteit van het net, opgenomen wanneer de zon onvoldoende schijnt of 's nachts, wordt volledig betaald.
· De prosumententaks vervalt.

Volgens onze berekeningen zal, voor een standaard gezin met een verbruik van 3000 kWh en een eigenverbruik van 33 %, de nieuwe regeling 380 euro per jaar kosten, vergeleken met 245 euro per jaar onder het systeem van de terugdraaiende teller (prosumententaks) en 660 euro per jaar zonder zonnepanelen. Hierbij wordt gerekend met een elektriciteitsprijs van 0,22 euro/kWh, een injectievergoeding van 0,03 euro/kWh en het prosumententarief van IVEKA.

Installaties met een mechanische analoge meter blijven nog onder het systeem van de terugdraaiende teller tot een digitale meter wordt geïnstalleerd.

Het laatste woord is waarschijnlijk nog niet gezegd over deze materie en we kijken uit naar oplossingen vanuit de politiek.

Ondanks de ontgoocheling, sluiten we graag positief af: in de meeste gevallen zien we nog steeds een terugverdientijd van minder dan 10 jaar. Zonnepanelen blijven dus nog altijd interessant, zowel financieel maar bovenal ook voor het klimaat.

Ga terug

© Campina Energie | Privacy verklaring
website|FABRIEK81