Onze missie

Campina Energie wil op drie domeinen actief zijn:

  • Campina Energie wil investeren in energieproductie op basis van hernieuwbare energiebronnen (wind, zon, waterkracht,…). Onze coöperanten kunnen mee investeren. Zo wordt actief ingezet op een duurzame energievoorziening voor de Kempen.
  • De coöperatie ondersteunt de coöperanten om hun afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen en initieert zelf projecten die leiden naar meer energiebesparing. De coöperatie wil in de Kempen mee streven naar klimaatneutraliteit (lokale productie = lokaal verbruik).
  • De coöperatie zal maatschappelijk verantwoord ondernemen en via projecten een reële bijdrage leveren aan maatschappelijke uitdagingen die verband houden met energie, bijvoorbeeld op het vlak van energie-armoede.


De missie van Campina Energie werd daarom als volgt geformuleerd:

Campina Energie zet zich in voor een klimaatneutrale regio en wil in de eerste plaats haar leden minder afhankelijk maken van fossiele brandstoffen door ze enerzijds te helpen hun energiebehoefte te verminderen en door anderzijds de energie die zij nodig hebben op te wekken aan de hand van eigen installaties die werken met hernieuwbare energiebronnen.
Een deel van de te verwachten winsten wil de coöperatie uitkeren aan de coöperanten. Terzelfdertijd zal de coöperatie met de te verwachten overschotten nieuwe projecten realiseren en andere organisaties of groepen helpen om ook hun afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen.

© Campina Energie
website|FABRIEK81