Steunschrift windturbineproject Wienerberger Absheide in Beerse

Ja, ik ben voor!

Steunt u de realisatie van het windturbinepark bij Wienerberger in Beerse waar u als lokale bewoner door middel van participatie mee kan genieten van een aantrekkelijk rendement en lokaal opgewekte energie? Onderteken dan ons steunschrift.

Steunschrift

Ik geef mijn toestemming aan Campina Energie om mijn gegevens te registreren en te gebruiken. Deze gegevens worden enkel gebruikt in het kader van het steunschrift voor dit project en zullen niet voor andere doeleinden gebruikt worden.
Indien u uw gegevens wenst te verwijderen uit dit steunschrift, stuur dan een email naar info@campinaenergie.be.

Akkoord*
Tel 3 en 6 bij elkaar op.

© Campina Energie
website|FABRIEK81