Is Campina Energie iets voor u?

Word dan vennoot. Het zijn de vennoten die geld samenbrengen voor Campina Energie. Het zijn ook de vennoten die samen beslissen waar dat geld naartoe gaat.
Een werkgroep van Campina Energie stelt de projecten voor aan de algemene vergadering. Wie een aandeel heeft in Campina Energie is automatisch lid van de algemene vergadering en kan mee beslissen welke projecten worden verwezenlijkt.

Hoe word ik vennoot?

Iedereen - ook verenigingen en bedrijven - kan vennoot worden door minstens één aandeel van Campina Energie te kopen.

Een aandeel kost 250 euro en je kan maximaal 20 aandelen kopen. Elke vennoot heeft één stem in de algemene vergadering, ongeacht het aantal aandelen dat hij bezit.
Het dividend is wettelijk beperkt tot 6 % maar we gaan ervan uit dat het jaarlijks dividend van Campina Energie zal schommelen tussen de 3 en 4 %.
Klik hiernaast, vul het formulier in en schrijf het bedrag over naar het rekeningnummer van Campina Energie.

Laat uw spaargeld renderen en investeer in hernieuwbare energie

Investeer mee!

Praktische informatie

 • Iedereen kan vennoot worden, zowel personen als verenigingen of bedrijven
 • Door de aankoop van minimaal 1 aandeel wordt u vennoot van Campina Energie cvba, mits goedkeuring door de Raad van Bestuur. Een vennoot aanvaardt de statuten, het huishoudelijk reglement en de beslissingen van de Algemene Vergadering.
 • Een aandeel kost € 250 en is op naam.
 • Een aandeel koopt u door storting op het IBAN-rekeningnummer BE50 5230 8071 7718.
 • U kan in totaal maximaal 20 aandelen (€ 5.000) kopen.
 • De aankoop gaat in van zodra het bedrag gestort is op de rekening van Campina Energie. Na inschrijving in het aandelenregister wordt een aandeelhoudersbewijs verzonden naar het adres van de aanvrager.
 • Er zijn geen in- en uitstapkosten.
 • Na 5 jaar kan u vrij uittreden mits akkoord van de Raad van Bestuur.
 • De aansprakelijkheid van de vennoten is beperkt ten belope van hun inbreng.
 • Alle aandeelhouders worden per mail uitgenodigd op de jaarlijkse Algemene Vergadering.
 • U hebt één stem (ongeacht het aantal aandelen) op de Algemene Vergadering.
 • Het dividend bedraagt maximaal 6%. Het percentage wordt vastgelegd op de Algemene Vergadering. Per belastingplichtige is de eerste schijf van € 190 (inkomstenjaar 2015) dividend vrij van roerende voorheffing.
 • In het opstartjaar 2016/2017 is het dividend eerder beperkt.
 • Een aandeel kopen is een risicobelegging.
 • U ontvangt de digitale nieuwsbrief van Campina Energie en vanaf maart 2016 hebt u toegang tot een platform voor opvolging van uw energieverbruik.
 • Per jaar kan Campina Energie maximaal voor € 5.000.000 aan aandelen te koop aanbieden.
© Campina Energie
website|FABRIEK81