zonneregio zonneregio

Hoe betrekken we medewerkers, vrijwilligers en/of ouders daarbij?

Om medewerkers, vrijwilligers, ouders of burgers te informeren en te betrekken bij het project biedt Campina Energie hen de kans om actief te participeren door de aankoop van aandelen van Campina Energie. Hierdoor worden ze meer betrokken bij hun bedrijf, vereniging of school en het project zelf en laten we hen genieten van een financieel voordeel via het dividend.

Samen met het bedrijf, vereniging of school kan ook een informatietraject uitgewerkt worden zoals:

 • een informatieavond waarop:
  1. informatie wordt verschaft over het thema hernieuwbare energie en/of klimaat.
  2. het bedrijf, vereniging of school toelichting kan geven bij hun energiebeleid.
  3. concrete informatie wordt gegeven over de PV installatie.
  4. Campina Energie zich voorstelt en geïnteresseerden informeert over de wijze waarop ze kunnen participeren in het project.
 • een lezing of workshop voor medewerkers, vrijwilligers, ouders of leerlingen met een thema dat past binnen de doelstellingen van Campina Energie en het bedrijf, vereniging of school.
 • een persmoment.

De samenwerking met degelijke partners zorgt ervoor dat we het educatieve luik op een kwaliteitsvolle manier invullen.
Zo hopen we het belang van hernieuwbare energie en het draagvlak hiervoor te doen groeien.

© Campina Energie | Privacy verklaring
website|FABRIEK81