zonneregio zonneregio

Windturbinepark Beerse Wienerberger

windturbinepark Beerse Wienerberger

Omschrijving

Eind november 2019 werd door de Provincie Antwerpen een vergunning uitgereikt voor de bouw van twee windturbines op de site van Wienerberger aan de Absheide in Beerse.
Deze vergunningsaanvraag werd ingediend door Eneco Wind Belgium. Campina Energie kan opnieuw voor 20 % participeren in dit project.
In samenwerking met Wienerberger, Eneco en Campina Energie werd er een mooi voortraject gelopen. Er was overleg met omwonenden, het gemeente- en provinciebestuur en de advies verlenende administraties.
De buren uit de aanpalende straten werden uitgebreid geïnformeerd en ook voor alle inwoners van Beerse was er een informatiemoment. Het windmolenproject voldoet aan alle wettelijke bepalingen aangaande geluid, slagschaduw en veiligheid. Dit alles resulteerde dan ook in een gunstige vergunningsbeslissing.

De twee windturbines zullen jaarlijks 17 miljoen kWh groene stroom opwekken of het jaarlijks verbruik van 4850 gezinnen. 7700 ton minder CO2-uitstoot is ook voor Beerse een extra bijdrage tot het behalen van de klimaatdoelstellingen uit het burgemeestersconvenant Kempen2030.

Door de participatie van Campina Energie kunnen onze vennoten mede-eigenaar worden van deze windturbines en zo meegenieten van de opbrengsten via het jaarlijks dividend.

Spijtig genoeg werden er ondanks de uitgebreide informatiecampagne en extra inspanningen van Wienerberger rond bijvoorbeeld slagschaduw voor de buurtbewoners toch bezwaarschriften ingediend. Ondanks deze bezwaren werden de 2 windturbines in augustus 2020 opnieuw vergund. Na nog eens een beroepsprocedure, ingediend door enkele buurtbewoners, werd het project in oktober 2021 definitief vergund. Eneco kan nu starten met de definitieve uitwerking van het project. Streefdatum voor de in productie stelling is 4Q 2022.

 

© Campina Energie | Privacy verklaring
website|FABRIEK81