zonneregio zonneregio

Waarom zou u dat doen?

 • Voor uw budget en begroting

  Door fotovoltaïsche zonnepanelen te installeren daalt uw energiefactuur. De investering wordt door Campina Energie gedragen en valt buiten uw investeringsbegroting.
 • Voor het klimaat

  Het niet verbranden van fossiele brandstoffen vermijdt de uitstoot van CO2 in onze atmosfeer.
 • Voor medewerkers, vrijwilligers en / of ouders

  Medewerkers, vrijwilligers en / of ouders krijgen de mogelijkheid mee te investeren in de zonnepanelen van Campina Energie. Hiermee verhoogt ook hun betrokkenheid bij uw organisatie.
 • Voor de snelheid en het ontzorgen

  Campina Energie zorgt voor het ontwerp, de bouw en het onderhoud van de installatie. U hoeft zich niet om de zonnepanelen te bekommeren. Op deze manier zorgen we voor een snelle realisatie waarbij geen eigen kapitaal vereist is.
 • Voor de sensibilisering

  In overleg werken we samen met u een info-traject uit zoals een gezamenlijk persmoment, een informatieavond, een voordracht of een workshop.
 • Voor de lokale economie

  Campina Energie werkt samen met lokale partners en via het dividend vloeit een deel van de winsten terug naar lokale burgers waardoor we de lokale economie versterken.

Word ambassadeur

Gelooft u in de ideeën van Campina Energie? Wil u of uw organisatie mee onze ideeën kenbaar maken? Of wil u onze werking volgen? Vul hieronder het contactformulier in.

Wij geloven alvast dat we alleen via een transparante en open communicatie voldoende draagvlak kunnen krijgen voor onze projecten.

Uw project

Hebt u zelf ideeën? Laat het ons weten!
Campina Energie is er zowel voor kleine, buurt- of wijkgerichte projecten als voor projecten van grotere omvang waarin we met anderen kunnen samenwerken.
Wil uw school hernieuwbare energie, maar heeft ze zelf de middelen niet? Wil uw organisatie energie besparen, maar moet ze daarvoor op zoek naar investeerders? Heeft uw bedrijf restwarmte die verloren gaat? Of kunnen we samen die windmolen zetten?

Zowel grote als kleine projecten komen in aanmerking. We leggen contacten met regionale en lokale bewindvoerders, deskundigen, verenigingen en bedrijven. Een technische werkgroep onderzoekt de investeringsmogelijkheden. Voor de financiering werken we samen met andere Vlaamse coöperaties voor hernieuwbare energie.

Hebt u zelf een idee? Contacteer ons!

Coöperant worden

Onder andere via de uitgifte van aandelen verzamelt de  coöperatieve de financiële middelen die ze vervolgens kan investeren in projecten die energie besparen of produceren op basis van hernieuwbare energiebronnen. De coöperanten worden rechtstreeks mede-eigenaar van de productie-installaties. Transparant en zonder onduidelijke tussenstructuren zoals bij grote energiebedrijven. Dat betekent dus ook dat de coöperanten een rechtstreeks en wettelijk geregeld medezeggenschap hebben over de richting die de coöperatie uitgaat (uitkeren meerwaarde, mee projecten uittekenen, herinvesteren in nieuwe projecten, maatschappelijke projecten,…).

Campina Energie is er voor iedereen uit de Kempen die het belangrijk vindt om mee te investeren in een duurzame aanbod van energie, afkomstig van hernieuwbare energiebronnen en die mee wil instaan voor het streven naar klimaatneutraliteit.

© Campina Energie | Privacy verklaring
website|FABRIEK81