zonneregio zonneregio

Hoe werkt het?

Campina Energie is een coöperatieve vennootschap van en door burgers. Door aandelen van Campina Energie te kopen, stellen de coöperanten kapitaal ter beschikking waarmee Campina Energie kan investeren in hernieuwbare energiebronnen.
Campina Energie maakt een studie van de lokale situatie en stelt in overleg een zonnepaneel installatie voor waarvan het elektrisch vermogen optimaal afgestemd is op het verbruikspatroon.

Campina Energie koopt de zonnepanelen aan, zorgt voor de installatie, de goedkeuring, een verzekering, de monitoring en het onderhoud.
Daartegenover staat dat de gebruiker van de zonnepanelen een jaarlijkse vergoeding betaalt aan Campina Energie.
Door het gebruik van de zonnepanelen, daalt de hoeveelheid elektriciteit die wordt afgenomen van de energieleverancier en zakt de energiefactuur. De vrijgekomen middelen worden deels gebruikt om de vergoeding aan Campina Energie te betalen.

Campina Energie mikt op een reductie van de elektriciteitskost van 15% tot 35% voor het gedeelte van de elektriciteit dat door de zonnepanelen opgewekt wordt. De effectieve besparing is o.a. sterk afhankelijk van de actuele energieprijzen van de gebruiker en de grootte van de installatie.

Niet vergeten: zelfs al is het financieel voordeel beperkt of gaat het over een kleine zonnepaneel installatie, de winst voor het klimaat, hoe klein ook, is belangrijk!

© Campina Energie | Privacy verklaring
website|FABRIEK81